Vihreällä listalla on 23 upeaa edustajistovaaliehdokasta!

Ehdokkaat

Vihreä lista taistelee maksuttoman koulutuksen, perustulon, ympäristön, yhdenvertaisuuden ja elävän yliopiston puolesta. Käytä ääntäsi edustajistovaaleissa! Sähköinen äänestys 26.-30.10. ja 3.-4.10.

Mainokset

Lähde Vihreän listan edustajistovaaliehdokkaaksi!

Opiskeletko Tampereen yliopistossa? Kiinnostaako sinua vaikuttaa siihen, millaista opiskelijan arki ja tulevaisuus on? Haluatko parantaa maailmaa hyvässä seurassa?

Lähde Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn Vihreän listan edustajistovaaliehdokkaaksi!

Edustajistovaalit käydään Tamyssa kahden vuoden välein. Tänä syksynä äänestys järjestetään sähköisesti Tamyn kotisivuilla (www.tamy.fi) varsinaisina vaalipäivinä 3.-4.11 sekä ennakkoäänestyspäivinä 26.-30.10 Vaaleissa jokaisella läsnäolevaksi kirjautuneella opiskelijalla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle. Edustajisto on Tamyn ylin päättävä elin, ja siinä on 40 jäsentä. Se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää Tamyn suurista linjoista, kuten talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Vihreä lista on puoluepoliittisesti sitoutumaton joukko vihertäviä opiskelijatoimijoita. Haluamme ylioppilaskunnan, joka valvoo rohkeasti opiskelijoiden etua ja edistää avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja ekologisuutta niin yliopistoyhteisössä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Vihreälle listalle koulutus on maksutonta, toimeentulo perustuloa ja kaupunki opiskelija- ja ympäristöystävällinen.

Vihreään listaan ja sen piirissä toimiviin tyyppeihin voi tutustua esimerkiksi osallistumalla ensi viikon keskiviikkona järjestettävälle rennolle kesäpiknikille. Tampereen yliopiston punavihreä kupla eli Tamyn Vihreä lista ja Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto järjestävät piknikin 29.7. Sorsapuistossa viidestä eteenpäin. Kokoonnumme nyyttärimeiningillä, eli ota halutessasi mukaan naposteltavaa ja omat juomat. Löydät meidät Sorsapuiston aurinkorinteeltä eli puiston itäreunan rinteestä, Viinikankadun läheltä. Tapahtuma Facebookissa:

https://www.facebook.com/events/1680958245457141/

Ehdokkuushaluistaan voi ilmoittaa Vihreän listan ryhmänjohtajille Anne Soinsaarelle (anne.soinsaari@gmail.com) tai Anni Heinälälle (anni.heinala@gmail.com)

Lisätietoa saat oheisista linkeistä:

Vihreä lista Facebookissa: https://www.facebook.com/tamynvihrealista

Tamyn esittelyvideo Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=Tqa6b8xlbAo

Vihreän listan Eduskuntavaali-ilta 5.3!

Millaista politiikkaa tarvitaan juuri nyt? Mitä asioita vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden tulisi ajaa? Onko Vihreiden suunta oikea?

Tule jututtamaan Vihreällä listallakin vaikuttavia Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaita Olga Haapa-ahoa, Jaakko Mustakalliota ja Iiris Suomelaa rennoissa merkeissä Telakalle. Haluamme aidosti kuulla, millä tavalla maailmaa tulisi sinun mielestäsi parantaa!

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tila on valitettavasti esteellinen.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/631842520254315/

Ehdokkaiden fb-sivut:
Iiris: https://www.facebook.com/iirisssuomela
Jaakko: https://www.facebook.com/mustakallio.jaakko
Olga: https://www.facebook.com/haapaaho.olga

Lisätietoja tilaisuudesta antaa
Vihreän listan toinen puheenjohtaja Anni Heinälä
0408322242

Vihreän listan aloitteet Tamyn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2014

Vihreä lista jätti taas joukon kirjauksia Tamyn toimintasuunnitelmaan. Esiin nousivat muun muassa kesäopinnot, jatko-opiskelijoiden asema, yhteisöllinen asuminen sekä anonyymi tenttiminen.

 • Kehitetään Tamyn tukea hallopedeille muilta ylioppilaskunnilta poimittujen hyvien käytänteiden avulla. Kehitetään hallopedien ja Tamyn yhteistyötä entistä tiiviimmäksi.
 • Tamyn tulee vaikuttaa yliopistoon niin, ettei yliopistossa oteta käyttöön opiskelijavalintauudistuksen ensimmäistä vaihetta.
 • Opintopsykologeja tulee saada lisää yliopistolle, tai nykyisen yhden opintopsykologin työaikaa tulisi käyttää enemmän opiskelijoiden vastaanottoaikoihin.
 • Ainejärjestökilpailu vuonna 2014 on ympäristöhaaste, jossa ainejärjestöt kilpailisivat keskenään toteuttamalla ympäristötietoutta / ekologisuutta edistävän tapahtuman /seminaarin tai muun uudella konseptilla toteutetun haasteen.
 • Selvitetään miten on toteutunut vanha tavoite: YTHS:n työntekijöitä tulee kouluttaa yhdenvertaisuusasioissa, kuten seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisessa potilastyössä.
 • Alumnitoimintaa pitäisi korvata alumnien asiantuntijuuden hyödyntämisellä, eli käyttää vanhoja aktiiveja koulutustilaisuuksissa yms. Alumnitoiminta ei tulisi olla Tamyn järjestämää tai rahoittamaa, vaan itsenäistä toimintaa.
 • Vaikutetaan yliopistoon niin, että kaikissa oppiaineissa otettaisiin käyttöön anonyymi tenttimismahdollisuus.
 • Selvitetään muuttopaku -palvelun käyttöönottamista.
 • Vapaaehtoistyö ulkomailla tulee voida lukea kv-kokonaisuuteen.
 • Järjestetään massiivinen eurovaalipaneeli, johon kutsutaan ehdolla olevia opiskelijoita.
 • Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus ja kannustimia myös yhteisölliseen asumiseen.
 • Koulutetaan kollegion opiskelijaedustajat ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun kollegion roolista.
 • Selvitetään, mitä Tamylla olisi tarjota jatko-opiskelijoille, ja houkutellaan heitä Tamyn jäseniksi. Toimitaan jatko-opiskelijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.
 • Varmistetaan, että kesällä tarjottavat opinnot vastaavat opiskelijoiden tarpeita ja ovat monipuolisia.
 • Koulutetaan ainejärjestötoimijoita nykyistä tehokkaammin ja laajemmin yhdenvertaisuusasioissa.
  Kehitetään YTHS:n viestintää modernimmaksi ja vähemmän valistushenkiseksi.

Vihreän listan aloitteet Tamyn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2013

 • Edistetään perustulon saamista koko ylioppilasliikkeen pitkän ajan tavoitteeksi ja tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista perustuloasioista.
 • Edistetään YTHS:n ja kapungin sosiaalitoimen yhteistyötä, jotta opiskelijat saisivat helpommin sosiaalitoimen palveluita.- YTHS:n työntekijöitä tulee kouluttaa yhdenvertaisuusasioissa, kuten seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisessa potilastyössä.
 • Nostetaan soluasumisen profiilia: Tamy vaikuttaa siihen, että TOAS rakentaa solukohteita myös keskusta-alueelle ja pohtii soluasumisen uusia järjestelyitä.
 • Tamy edistää opiskelijavalintojen kehittämistä sellaisiksi, että ne mittaavat nimenomaan motivaatiota ja soveltavuutta. Pääsykokeita tulee viedä siihen suuntaan, ettei yo-kirjoituksia painoteta valinnoissa.
 • Tamy ajaa maksutonta koulutusta perustuslakiin.
 • Kartoitetaan, voiko eri alojen kursseista koota Yhdenvertaisuus-kokonaisuutta nykyisen kestävä kehitys -kokonaisuuden tavoin.
 • Tamy vaikuttaa siihen, että opetus-ja kasvatusalan koulutukseen on sisällytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatusta sekä ohjaamista ekologiseen elämäntapaan.
 • Tamy vaikuttaa siihen, että aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on aidosti mahdollista koko yliopistossa
 • Vapaaehtoistyö ulkomailla tulee voida lukea kv-kokonaisuuteen.
 • Tamy vakiinnuttaa yhteistyön uuden valtuuston avaintoimijoiden kanssa.
 • Opiskelija-asunnoissa on siirryttävä vihreään sähköön.
 • Tamy varmistaa, että harjoittelua koskevat käytännöt ovat yhtenäiset ja että yliopiston yksiköiden tarjoama harjoittelutuki on riittävä.
 • Tamy vaikuttaa siihen, että korkeakoulujen valinnoissa ei suosita ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia, vaan kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti.
 • Edustajiston kokoukset tulee streamata nettiin kaikkien ulottuville.

Tampereen yliopiston opiskelijat haluavat lisää pyöräteitä

Tampereen vihreät nuoret -Virnu ry ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan vihreä edustajistoryhmä eli Vihreä lista keräsivät yliopiston Aatemarkkinoilla opiskelijoiden toiveita Tampereen kehittämiseksi. Vastauksia tuli ennätysmäärä ja viesti oli selkeä: Tampereelle tarvitaan paremmat pyöräilymahdollisuudet!
Yli 50 opiskelijaa kertoi kaipaavansa parempia pyöräilyolosuhteita. Pyöräteiden vähyyden lisäksi esille nousivat muun muassa pyöräilyä vaikeuttavat korkeat rotvallit ja pyöräilyvihamielinen ilmapiiri. Pelkät pyörätiet eivät siis ratkaise kaikkea, vaan ne tulee erottaa selkeästi käveluteistä, jotta kaikkien on helpompi liikkua keskustassa eivätkä kävelijät ja pyöräilijät asetu toisiaan vastaan.
Pyöräilyn ohella eniten vaadittiin autotonta Hämeenkatua ja ratikkaa sekä muuta joukkoliikenteen kehittämistä. Autottoman keskustan ja paremman joukkoliikenteen puolesta liputti yli 30 opiskelijaa. Joukkoliikenteen pitäisi olla joko ilmaista tai nykyistä halvempaa ja bussilinjoja tulisi olla nykyistä paremmin myös poikittaissuuntaisesti. Opiskelijoiden kannalta ongelmallista on myös yöbussien vähyys erityisesti viikolla.
Liikuntapaikat, puistot ja kierrätyspisteet olivat myös monen opiskelijat ykköstoiveina. Opiskelijat kaipaavat monipuolisia palveluja kaupunkiin niin uimahallien, kirjastojen kuin viljelypalstojenkin muodossa. Ideoita oli paljon eli nuorten ja opiskelijoiden ajatuksia keskustan kehittämisestä kannattaa ehdottomasti hyödyntää kaupungin suunnittelussa. Toivottavasti tulevaan valtuustoon valitaan paljon nuoria ehdokkaita, joille opiskelijoiden arki tuttua, mutta parhaiden ideoiden hyödyntämiseksi niitä tulee kerätä aktiivisesti pitkin valtuustokautta.
Monet ilmoittivat haluavansa Tampereelle myös enemmän suvaitsevaisuutta, iloisia ilmeitä katukuvaan, tanssia, auringonpaistetta sekä haleja ja pusuja. Toivottavasti tulevat vihreät valtuutetut löytävät keinoja edistää myös näitä tavoitteita :)
Esiin nousi myös perinteisiä kunnallispolitiikan haasteita eli lastensuojelun liian vähäinen työtekijömäärä ja liian kalliit asunnot. Kansainvälisyyden ja maahanmuuton editämistä pidettiin myös tärkeänä.
Opiskelijoiden arki nostaa selkeästi esiin monenlaisia tarpeita, joten tässä vielä muutamia yksittäisiä toiveita elämän ja arjen parantamiseksi:
 • Kauppa, jossa myydään makeaa popkornia
 • Kunnon smetanaa kauppoihin
 • Teleporttaus Hervannan ja yliopiston välille
 • Avoimia salaseuroja
 • Ja tottakai: Tissejä!
Olga Haapa-aho, Tampereen vihreiden nuorten puheenjohtaja ja Vihreälistalainen